SZKOLENIE CZ I

Celem profesjonalnego kształtowania przestrzeni handlowej jest uzyskanie jak najlepszego wykorzystania powierzchni obiektu w celu optymalnej prezentacji towarowej.

Cel ten osiąga się poprzez:

RACJONALNE UKSZTAŁTOWANIE STREFY WEJŚCIOWO-WYJŚCIOWEJ, A TAKŻE STREFY KAS

Kasy powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały kolizji klientów odchodzących od nich z osobami wchodzącymi do sklepu. Jednocześnie należy zadbać o odpowiednie proporcje: zbyt duża powierzchnia za kasa powoduje zmniejszenie efektywnej powierzchni sprzedażowej.

UZYSKANIE WŁAŚCIWYCH PROPORCJI POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ DO POWIERZCHNI KOMUNIKACYJNEJ

Należy zadbać o to, aby ciągi komunikacyjne miały optymalne szerokości, aby klienci dokonujący zakupów mogli swobodnie się poruszać. Jednak każdy niewykorzystany metr powierzchni powoduje utratę powierzchni powoduje utratę potencjalnych korzyści.

DBAŁOŚĆ O PRZEJRZYSTOŚĆ, JASNOŚĆ I ŁATWOŚĆ DOSTĘPU DO PRODUKTÓW

Towar prawidło wyeksponowany, do którego dostęp nie jest niczym ograniczony zachęca klientów do zakupu. Jeżeli towar jest źle ułożony, ekspozycja jest nielogiczna, klient nie znajdzie towaru, którego potrzebował, w ciągu 20 sekund i odejdzie od półki.

”PRZYCIĄGANIE’’ PRZY UDZIALE ŚWIATŁĄ, KOLORU I NARZĘDZI MERCHANDISINGOWYCH DO WYBRANYCH GRUP ASORTYMENTU

Odpowiednie zaznaczenie produktu, ,,podkreślenie’’ miejsca w którym się znajduje, może Kilkukrotnie zwiększyć jego sprzedaż.

TRAFNY WYBÓR MIEJSC NA TOWARY PROMOCYJNE

Do promocji wykorzystuje się tzw. ,, gorące punkty’’, okolice zwiększonego ruchu kupujących, półki na wysokości wzroku dorosłego człowieka, a w przypadku promocji artykułów dla dzieci- na wysokości wzroku młodych klientów.

WŁAŚCIWE USZEREGOWANIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PRODUKTÓW

Istotne jest to, aby klient nie musiał szukać tego, co chce kupić, ale znajdował to nieomal intuicyjnie. Ważne jest również łączenie komplementarnych, uzupełniających się grup asortymentowych i unikanie tworzenia sąsiedztwa kategorii wzajemnie się odpychających.

Przy wyborze regałów sklepowych i wyposażenie należy kierować się wieloma czynnikami. Jednym z najważniejszych jest charakter i wielkość sklepów. Z reguły w małych sklepach gondole powinny być niższe od regałów przyściennych, aby ciężkie produkty (np. soki w butelkach, piwo) często wymagają regałów wzmacnianych, towary wiszące (np. niektóre artykuły gospodarstwa domowego, artykuły kuchenne) regałów z ,,ażurowymi plecami”, na których można zawiesić specjalnie haki.