Unia Europejska- Fundusze

Euro Polska Sieć Handlowa sp. z o.o. realizuje projekt pt. „ Dotacja na kapitał obrotowy dla Euro Polskiej Sieci Handlowej Sp. z o.o”, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wparcie przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności.

Wartość projektu: 45 913,23 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 45 913,23 PLN