Skontaktuj się z nami

EURO Polska Sieć Handlowa Sp. z.o.o  ul. Browarna 2a, Łomża 18-400

euro@euro-psh.com.pl
biuro@euro-psh.pl

tel./fax: 86 216 30 77
kom. 510 135 849

Formularz kontaktowy

„EURO” Polska Sieć Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. Browarnej 2A, wpisaną do KRS w Sądzie Rejonowy w Białymstoku pod nr 0000237466, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł. NIP 718-198-20-09