Skontaktuj się z nami

EURO Polska Sieć Handlowa Sp. z.o.o  ul. Browarna 2a, Łomża 18-400

euro@euro-psh.com.pl
biuro@euro-psh.pl

tel./fax: 86 216 30 77
kom. 510 135 849

Anna Jagielska

Dyrektor Handlowy

euro@euro-psh.com.pl

kom. 503 651 936

Tomasz Chorążewicz

Kierownik Marketingu

tomasz@euro-psh.com.pl

kom. 798352460

Barbara Krajza

Specjalista ds. Handlu

marketing@euro-psh.com.pl

kom. 510135849

 

Mikołaj Miłaszewski

Przedstawiciel Handlowy

m.milaszewki @euro-psh.com.pl

kom. 510 135 846

Formularz kontaktowy

„EURO” Polska Sieć Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. Browarnej 2A, wpisaną do KRS w Sądzie Rejonowy w Białymstoku pod nr 0000237466, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł. NIP 718-198-20-09