Koronawirus

Drodzy Uczestnicy Sieci,
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce prosimy przestrzegajcie następujących zaleceń:
1. Zachowajcie bezpieczną odległość od rozmówcy, zwracajcie uwagę klientom na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (1-1,5 metra).
2. Promujcie dokonywanie płatności bezgotówkowych.
3. Ograniczajcie w miarę możliwości, ekspozycję żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia oraz ograniczajcie możliwość przebierania i dotykania niektórych produktów, na przykład pieczywa.
4. Regularne i dokładne myjcie ręce wodą z mydłem lub dezynfekujcie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
5. Umieśćcie dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
6. Wywieście w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
7. Upowszechniajcie wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
8. Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
9. Przestrzegajcie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
10. Nie obawiajcie się zwracać uwagę współpracownikom i klientom, aby nie kasłali i nie kichali w naszym kierunku.
11. Zapewnijcie, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
• Powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
Zapewniamy, że z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Wam dostęp do potrzebnych produktów. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Strefa partnera”. Znajdziecie tam aktualne gazetki i promocje od dystrybutorów.
Do Państwa dyspozycji pozostajemy po numerem tel. 510135849.