Perły Rynku 2020

10 września Euro Polska Sieć Handlowa

uczestniczyła jako członek jury w prestiżowym ogólnopolskim badaniu Perły Rynku FMCG.

 

https://wh.perlyrynku.pl/